Rekrytering av lärare

Här hittar du riktlinjer och handläggningsordning för rekrytering av lärare vid Humanistiska fakulteten samt information om de sakkunnigas uppdrag.

Befordran

Vid Stockholms universitet finns det möjlighet för biträdande lektorer att ansöka om befordran till universitetslektor och för tillsvidareanställda universitetslektorer att ansöka om befordran till professor. Här finns närmare anvisningar och riktlinjer vad gäller befordringsärenden vid Humanistiska fakulteten.

Docentärenden

Här hittar du riktlinjer, handläggningsordning för behandling av ärenden angående antagning som docent vid Humanistiska fakulteten samt information om de sakkunnigas uppdrag.

Mallar och blanketter