Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Utbildning

Gemensamt för våra utbildningar är att människan och människars kultur står i fokus. Många av våra utbildningar är bland de med högst söktryck i landet. Läs mer om utbildningar vid Humanistiska fakulteten här

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 24
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Andersson Raeder
Telefon: 08- 16 22 65
E-post: johanna.andersson.raeder@su.se

Johanna Lindholm (tjänstledig)
Telefon: 08-16 22 85
E-post: utbildning@hum.su.se

Handläggare

Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se

Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: sandra.ericson@su.se

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: sandra.persson@su.se

Monika Karlsson 
Telefon: 08-16 22 56
E-post: monika.karlsson@su.se

Inrättande av kurs
utbildning@hum.su.se