Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Nytt pris till forskare som påverkat debatten

Örebro universitet och The Hamrin Foundation har tillsammans instiftat två nya årliga priser för ”framstående forskningskommunikation”. Det större priset på 100 000 kronor går till en person som fått stort genomslag med att sprida vetenskaplig kunskap.

En annan humanism: Traditioner av kritik och motstånd

Välkommen till den internationella konferensen "En annan humanism: Traditioner av kritik och motstånd", som hålls i Stockholm den 9–10 februari 2023.

Projekt om röst och empati får 3,7 miljoner i anslag från Riksbankens Jubileumsfond

Gláucia Laís Salomão, doktor i lingvistik och röstforskare, beviljas 3,7 miljoner kronor för ett kommande forskningsprojekt om empati som uppstår av känsloladdade röster.

Lyx, mode och konsten att skapa ett begär

Öppen föreläsning på Tranströmerbiblioteket den 23 februari: "Lyx, mode och konsten att skapa ett begär". Gäst är Paula von Wachenfeldt, docent i modevetenskap vid Stockholms universitet.