Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Utlysning och antagning

  • Doktorandrekrytering Lediga platser utlyses alltid när institutionen samtidigt erbjuder en doktorandanställning som studiefinansiering. Doktorandanställningen kan av institutionen finansieras med anslagsmedel eller projektmedel från extern finansiär, alternativt av annat lärosäte.
  • Avtal och överenskommelser Vid samarbeten inom utbildning på forskarnivå som rör en individuell doktorand ska avtal alltid upprättas.

Studieplaner

  • Allmän studieplan För varje ämne som anordnar utbildning på forskarnivå ska det finnas en allmän studieplan. Beslut om att fastställa allmän studieplan fattas av fakultetsnämnden.
  • Individuell studieplan För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år.
  • Uppföljning av individuella studieplaner Institutionsstyrelsen ansvarar för att individuell studieplan (ISP) upprättas för samtliga doktorander och följs upp minst en gång årligen i enlighet med fakultetens riktlinjer och Humanvetenskapliga områdets anvisningar.

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 54
E-post: utbildning@hum.su.se

Johanna Andersson Raeder
Telefon: 08-16 22 65
Epost: johanna.andersson.raeder@su.se

Handläggare
Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: utbildning@hum.su.se 

Vid frågor om disputationer
disputationer@humfak.su.se