Kulturarvsstudier

Kulturarvsstudier

Kulturarvsstudier är ett brett fält som ger kunskap om vårt gemensamma materiella och immateriella kulturarv. Med hjälp av kritiska teorier och praktiska övningar får du studera ett föränderligt och internationellt kulturarvsområde utifrån politiska, rättsliga och samhälleliga perspektiv.

Kurs i Kulturarvsstudier på grundnivå hösten 2020

Masterprogram i kulturarvsstudier

Vårt masterprogram ger fördjupade kunskaper inom ett föränderligt tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde. Utbildningen är arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande. Startar nästa gång hösten 2021.

Helga Janse

Vad tycker studenter?

Här berättar berättar våra tidigare studenter som har läst masterprogrammet i Kulturarvsstudier om sina erfarenheter av ämnet och vart det har tagit dem.

Catharina Nolin

Möt dina lärare

Tre frågor till professor Catharina Nolin, tidigare ansvarig för Masterprogrammet i kulturarvsstudier.

kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Telefontider:

Tisdagar och onsdagar, 13.30-15.30

Besökstiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Studievägledare, kulturarvsstudier
Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 073-930 31 18
E-post: richard.carlsen@su.se

Telefontid: mån–tis kl. 13–14

Programansvarig
Fredrik Krohn Andersson
Tel: 08-16 18 85
E-post: fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se

Programadministratör
Helena Fälldin Wiberg
E-post: helena.wiberg@su.se