Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

För vem är programmet?

För dig med en kandidatexamen i etnologi, konstvetenskap, arkeologi, kulturgeografi och historia, men också i språkämnen, arkitektur, landskapsarkitektur, juridik, antropologi och andra samhällsvetenskapligt inriktade ämnen. Även redan yrkesverksamma inom museer och kulturmiljövård som vill vidareutbilda sig är välkomna. En mix av studenter med olika erfarenheter och utbildningar ger grund för stimulerande diskussioner och goda samarbeten. Programmet har hög samhällsrelevans och tar sin utgångspunkt i hur vi förstår en förgången tids kulturmiljö och kulturarv utifrån dagens samhälle med politiska motsättningar, globalisering, urbanisering och förtätningar.

Hur är studierna upplagda?

Studierna består av föreläsningar, seminarier, undersökningar i fält och exkursioner där du själv får prova rollen som byggnadsantikvarie eller myndighetsperson. Även examinationerna är förlagda i fält och uppgifterna kan vara utformade som riktiga arbetsuppgifter inom kulturmiljövården. Lärarna är både personer verksamma vid universitetet och specialister vid museer, kulturarvsmyndigheter och privata firmor. En del kurser är obligatoriska, andra kan du välja själv. Det ingår även tio veckors praktik, samt en uppsatskurs under sista terminen.

Vad kan man arbeta med efter examen?

Utbildningen förbereder för arbeten inom till exempel statlig och kommunal förvaltning, vid museer, liksom privata kulturmiljöfirmor och byggnadsantikvarier. Våra tidigare studenter arbetar inom ett vitt fält, även utomlands. Några är doktorander i kulturvård eller kulturmiljö, både i Sverige och internationellt.

Masterprogrammet i kulturarvsstudier.

Catharina Nolins forskning.

Möt tidigare studenter.