Evelina Ericsson: Masterprogrammet applicerbart även utanför Sverige

Evelina Ericsson
Evelina Ericsson.

"Jag bor i Melbourne, Australien och jobbar som handläggare på ‘Heritage Victoria’, delstatsregeringens myndighet ansvarig for kulturmiljö, där jag hanterar kulturmiljöbidrag. På Stockholms universitet studerade jag Kulturvetarlinjen med inriktning konst-och arkitekturhistoria och gick sedan Masterprogrammet i kulturarvsstudier. Jag tog examen 2014 och jobbade efter det som byggnadsantikvarie på Länstyrelsen i Blekinge Län, innan jag flyttade till Melbourne 2015 och började som kulturarvskonsult på ett privat konsultföretag. Min bakgrund i arkitekturhistoria har varit till stor nytta inom kulturmiljösektorn, och masterprogrammet har varit applicerbart även utanför Sverige."

Helga Janse: Har inte ångrat mitt val för en sekund

Helga Janse
Helga Janse.

"Jag valde att söka till SU:s Masterprogram i kulturarvsstudier på grund av ett intresse för historia och samhällsfrågor, och jag har inte ångrat mitt val för en sekund. Efter avslutad masterexamen började jag arbeta som antikvarie vid en statlig myndighet, och nu skriver jag min doktorsavhandling vid ett universitet i Japan. Masterprogrammet i kulturarvsstudier gav mig en god bred grund att stå på, och programmets största styrka tycker jag ligger i just dess bredd."

Anna Lindgren: Programmet gav mig fler perspektiv

Anna Lindgren
Anna Lindgren.

"Efter att ha arbetat ett antal år inom kulturmiljövården var det väldigt givande att gå Masterprogrammet i kulturarvsstudier. Programmet gav mig fler perspektiv, inte minst internationella, på kulturarvsfrågor. Programmet ger behörighet till forskarutbildningen och där började jag på Göteborgs Universitet, institutionen för kulturvård våren 2016. Nu ägnar jag mig åt mitt doktorandprojekt på halvtid och arbetar som forskningssamordnare på Kulturarvsenheten på Statens maritima museer på halvtid."

Henrik Nerlund är kanslichef för Skönhetsrådet

Henrik Nerlund, konstvetenskap
Henrik Nerlund.

"Idag arbetar jag som sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet. Rådet är Stockholms stads expertorgan i frågor som berör stadsbild, stadsliv och kulturmiljö. Jag är arkitekturhistoriker, inriktad på efterkrigstidens planering och förändringsprocesser inom den bebyggda miljön. Inom detta område har jag också skrivit ett par böcker. Jag har en fil mag i kulturarvsstudier från Stockholms universitet." 

Ezequiel Pinto-Guillaume: Det jag fick lära mig använder jag dagligen i mitt arbete

Ezequiel Pinto-Guillaume. Foto: Jonas Sahlin / WSP
Ezequiel Pinto-Guillaume. Foto: Jonas Sahlin / WSP

"Jag är arkeolog och arbetar på WSP, ett analys- och teknikkonsultföretag. Då min tidigare erfarenhet med kulturarv var mestadels koncentrerad utomlands, fick jag råd på jobbet att jag skulle gå kursen Kulturarv och kulturmiljövård. Under kusens gång upptäckte jag att Masterprogrammet i kulturarvsstudier fanns. En fortsättning med att göra hela programmet kändes helt naturligt. Programmet har hjälpt mig att förstå kulturarvet från olika vinklar och hur dess förvaltning fungerar i Sverige. Det jag fick lära mig under programmet använder jag dagligen i mitt arbete. Idag på WSP är vi fyra stycken som har gått Masterprogrammet i kulturarvsstudier vid Stockholms universitet."

Karin Tetteris: Kontakterna jag fått har vitaliserat mitt yrkesliv

Karin Tetteris
Karin Tetteris.

"Efter mer än tio år på kulturhistoriska museer behövde jag påfyllning. Jag ville bekanta mig med ny teoribildning, läsa den senaste forskningen och bygga upp ett aktuellt nätverk inom akademin. Masterprogrammet i kulturarvsstudier passade mina syften perfekt. Även om undervisningen fokuserar mer på kulturmiljö än museer är litteraturen och de praktiska momenten helt tillämpliga i mitt arbete. För mig innebar en masterexamen i kulturarvsstudier ett riktigt lyft. Den forskning jag utförde för min uppsats har jag kunnat bygga vidare på i jobbet och de kontakter jag fått har vitaliserat mitt yrkesliv."

Helena Wärnhielm: Har gett mig just den breda kunskap i kulturarvsfrågor jag sökte

Helena Wärnhielm
Helena Wärnhielm.

"Jag valde Masterprogrammet i kulturarvsstudier då det är ett tvärvetenskapligt program som ger ett brett perspektiv på kulturarvsfrågor, och för att det är förberedande för både forskarstudier och arbete inom kulturarvssektorn. Utbildningen har gett mig just den breda kunskap i kulturarvsfrågor som jag sökte. I mitt jobb som antikvarie på Sörmlands museum har jag stor nytta av min utbildning, oavsett om jag jobbar med praktiska bevarandefrågor som byggnadsinventeringar eller producerar utställningar med kulturhistoriskt innehåll."

Intervju med programansvarig Catharina Nolin.

Masterprogrammet i kulturarvsstudier.