Curating

Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik, 120 hp

Let’s pretend we live here, utställning av Sally Müller och Heather Jones 2013. Foto: Sally Müller

Let’s pretend we live here, utställning av Sally Müller och Heather Jones 2013. Foto: Sally Müller.

Det internationella masterprogrammet Curating Art är en i lika delar teoretisk och praktisk utbildning, som ges i nära samarbete med ledande konstinstitutioner. Programmet är yrkesinriktat och syftar till att utbilda en studenter i olika former av curatoriella praktiker. Kurserna spänner över ett brett område: de omfattar bland annat utställningshistorik och teori, utställningspedagogik, art management och konstjuridik. Genom ett antal valbara kurser ges studenterna möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper i exempelvis utställnings- och bokproduktion. Kontinuerliga seminarier och workshops, curator talks, exkursioner samt en 10 veckor lång praktik innebär att studenterna kan knyta an till ett stort nätverk av aktörer inom fältet. Programmet avslutas med en masteruppsats och ett individuellt curatoriellt projekt, ofta i form av en utställning. Studentgruppen är begränsad till 8-10 personer och består vanligen en blandning av svenska och internationella studenter.

Läs mer i universitetets webbkatalog.

Vänligen observera att det endast är möjligt att ansöka till programmet inom den internationella ansökningsomgången; öppen från 29 november till 15 januari. Ingen nationell ansökningsomgång i mars-april!

För ytterligare information om programmets kontaktpersoner, avsiktsförklaring, kursutbud och alumner samt för instruktioner inför ansökan, besök dess hemsida!

kontakt

Programansvarig Curating
Robin McGinley
Tel: 08-16 49 28
E-post: robin.mcginley@arthistory.su.se

Programkoordinator Curating
Alexandra Urefalk
Tel: 08-674 74 31
E-post: curator@arthistory.su.se