Studera utomlands

Studera utomlands

Att förlägga en del av studietiden utomlands som utbytesstudent är ett alternativ för dig som gärna vill komma i kontakt med ett annat land, ett annat språk och en annan kultur.

En tids vistelse vid ett utländskt lärosäte ger dig möjligheten att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och förbättra dina språkkunskaper. Utbytesstudier kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenheter inför framtida arbetsliv, i synnerhet om du vill jobba internationellt hemma eller i ett annat land.

Det finns flera olika möjligheter att åka på utbytesstudier under din studietid vid Institutionen för kultur och estetik. Antingen åker du via institutionens egna avtal, genom Stockholms universitets centrala avtal eller så studerar du utomlands på egen hand som så kallad "free mover". Som student finns också möjlighet ansöka om Erasmusstipendium för utlandspraktik inom ramen för Erasmus+-programmet.

I menyn här på hemsidan hittar du mer information om olika möjligheter för utbytesstudier och Erasmuspraktik.

Internationell koordinator

Maarit Hämäläinen
Rum: 203
Tel: 08-16 14 71
E-post: exchange.ike@su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube