Circle i arbete med graffitimålningen Fascinate (1989) av Circle och Weird. Foto: Patrik Malbeck
Circle i arbete med graffitimålningen Fascinate (1989) av Circle och Weird. Foto: Patrik Malbeck/Circle. Copyright: Patrik Malbeck/Circle. Licens: CC BY-NC-ND

Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya programsidan.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom ett föränderligt tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde. Programmet är arbetsmarknadsinriktat och samtidigt forskningsförberedande. Teoretiska studier går hand i hand med praktiska studier av materiellt och immateriellt kulturarv i nationellt och globalt perspektiv.

Programmet är förberedande för arbete vid kulturarvsområdets centrala och regionala myndigheter, internationellt och i Sverige, såsom Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer, kommuner, samt privata företag inom kulturarvsområdet. Det passar som kompetensutveckling för yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Det är även förberedande för forskarutbildning inom området.

Specialister gästundervisar

I programmet medverkar forskare och lärare från olika institutioner vid Stockholms universitet. Specialister från Riksantikvarieämbetet och andra kulturmiljövårdsinstanser samt museer medverkar som gästlärare.

Om ansökan

Programmet startar höstterminer. Antagning till programmet sker varannat år, och då ojämna år (2021, 2023, etc.). Ansökan sker via antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Sökande till programmet ska bifoga ett personligt brev med motivering av ansökan samt ett CV. Dessa dokument uppladdas elektroniskt på antagning.se. Dessutom rekommenderar vi att dokumenten e-postas direkt till institutionen, till programadministratör Helena Fälldin Wiberg, helena.wiberg@su.se.
 
OBS! Masterprogrammet i kulturarvsstudier är inte sökbart inför höstterminen 2020. Nästa ansökningstillfälle för utbildningen är i mars-april 2021.
 

Behörighet

Kandidatexamen inom huvudområden relevanta för kulturarvsområdet. Svenska 3. Engelska 6.
 

Urval

Antagning till programmet baseras på följande meritvärderingskomponenter:
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen
  • Uppsatsarbetets kvalitet (enligt betyg)
  • Relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet (dokumenterat genom insänt CV)
  • Personligt motivationsbrev
  • Betyg på högskolekurser

Vad tycker studenterna?

Tre frågor till din lärare 

Helga Janse

 

Catharina Nolin

 

Kontakt

För ytterligare upplysningar kontakta gärna programadministratör Helena Fälldin Wiberg, helena.wiberg@su.se, studievägledare Richard Carlsén, tel: 08-16 46 80 eller e-postadress richard.carlsen@su.se; alternativt programansvarig lektor Fredrik Krohn Andersson, tel 08-16 18 85 eller e-postadress fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se.