Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya kurssidan.

Centrala teman i kursen är konstruktioner, bruk och materialiseringar av det förflutna, samt kulturarv som auktoriserande och auktoriserade diskurser mot bakgrund av föreställningar om identiteter och tillhörigheter.

Stor vikt läggs vid hur kulturarv realiseras och instrumentaliseras av faktiska institutioner på lokal, nationell och internationell nivå genom lagar, konventioner och förordningar som reglerar utpekande, säkerställande, skydd och vård av kulturarv.

Väsentliga kunskaper för arbete i kulturarvssektorn

I kursen prövas teorier och metoder i aktuell forskning mot praktiska utmaningar och problem som kan uppstå i arbete med att dokumentera, tolka, vårda och bruka kulturarv av olika slag.

Kursen förmedlar kunskaper som är väsentliga för arbete i kulturarvssektorn internationellt och i Sverige, till exempel inom centrala myndigheter, länsstyrelser, museer och kommuner samt regionkanslier, liksom privata företag som hanterar kulturarvsfrågor. Kursen är även forskningsförberedande.