Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. Praktikarbetsplatsen och handledaren måste godkännas av Institutionen för kultur och estetik, lämpligen uppsatshandledaren. Praktiken redovisas i en rapport efter praktikperiodens slut.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

  • ha fått generell arbetslivserfarenhet och inblickar i organisation och verksamhet vid ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats
  • ha särskild erfarenhet av en arbetsplats där kunskaper i huvudämnet kommer till användning
  • ha fått möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter i huvudämnet som förvärvats under studietiden
  • ha kännedom om hur arbete med anknytning till huvudämnet organiseras och bedrivs
  • ha ett underlag för val av fortsatt utbildning och framtida yrkesva