Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser

Obligatoriska programgemensamma kurser som läses av alla huvudområden.

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)

Samtliga studenter läser kursen under den inledande terminens period A+B. Läs mer om aktuellt schema  och övrig kursinformation på filosofiska institutionens hemsida: Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp

Endast registrering för studenter antagna till masterprogrammet i estetiska vetenskaper.

 

Estetikens traditioner, 7,5 hp (huvudområde konstvetenskap)

Samtliga studenter läser kursen under den inledande terminens period A+B.

Kursplan Estetikens traditioner (pdf) (178 Kb)

Endast registrering för studenter antagna till masterprogrammet i estetiska vetenskaper.

 

Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)

Samtliga studenter läser kursen under det andra studieåret.

Kursens syftar till att förbättra studenters kompetens inom talande och skrivande för akademiska syften, med särskild referens till deltagande i seminarier och författande av examensarbete på Masternivå. Vidare syftar kursen till att stärka studenters säkerhet i det egna användandet av akademisk engelska, och att bidra till ökad kunskap om olika verktyg och resurser inför fortsatta studier och kompetensutveckling.

Du söker kursen via http://www.antagning.se. Läs mer i utbildningskatalogen: http://sisu.it.su.se/search/info/ENAEV0

 

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Masterprogrammet i estetiska vetenskaper

Programansvarig
Mårten Snickare
Telefon: 08-16 18 16
E-post: marten.snickare@arthistory.su.se

Studievägledare

Konstvetenskap

Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Litteraturvetenskap

Lin Engdahl
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Musikvetenskap 

Madeleine Modin
Rum: 313
Tel: 08-16 48 24
E-post: studievagledare@music.su.se

Besök efter överenskommelse via mejl.

Teatervetenskap

Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube