Information om examensansökan, blanketter, direktiv, frågor och svar finns att läsa på universitetets centrala hemsida: http://www.su.se/utbildning/examen