Filosofie kandidatexamen i valt huvudområde eller motsvarande examen samt kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.