Inriktning teatervetenskap

Masterprogram i estetiska vetenskaper, inriktning teatervetenskap, 120 hp

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper har fyra inriktningar: konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap och ger examen i respektive huvudområde. Programmet ger breda kunskaper och färdigheter inom det estetiska fältet, och väsentligt fördjupade kunskaper och färdigheter inom någon del av det valda huvudområdet. Programmet omfattar två års heltidsstudier.

Ingen nyantagning till programmet efter höstterminen 2016. 

Kurser

Masterprogrammet i estetiska vetenskaper utgörs av programgemensamma obligatoriska kurser om totalt 15 hp, inriktningsspecifika obligatoriska kurser om totalt 15 hp, färdighetskurser om 15 hp och valbara kurser om 30 hp för inriktningarna konstvetenskap och musikvetenskap samt 45 hp för inriktningarna litteraturvetenskap
och teatervetenskap. Av dessa ska minst 15 hp ska läsas inom huvudområdet och 15 hp inom ett annat område än huvudområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 45 hp inom huvudområdena konstvetenskap och musikvetenskap och 30 hp inom huvudområdena litteraturvetenskap och teatervetenskap.

Vid etappavgång för magisterexamen läses termin 1 enligt respektive huvudområdes studiegång. Under termin 2 ersätts två av de valbara kurserna (15 hp) med examensarbete för magisterexamen inom respektive huvudområde.

När du läser masterprogrammet med inriktning teatervetenskap läser du följande inriktningsspecifika kurser:

Scenkonstens teori och metod, 7,5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper i teorier och metoder som är särskilt lämpliga för studier av performativa praktiker, däribland scenkonst. I kursen tas bl a olika aspekter upp som gäller scenkonsternas profilämnen föreställningsanalys, dramaturgi, historiografi och kulturella iscensättningar. Olika nyckelbegrepp, vilka är centrala för allt umgänge med vetenskapliga teorier och metoder, studeras.

Läs mer i universitetets webbkatalog: https://sisu.it.su.se/search/info/TVSKTM​

Performativitet, genus och kropp på scen, 7.5 hp
Kursen ger djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen tar upp olika
teoretiska argumentationslinjer som rör identitet och sexualitet. Kursen riktar sig till studenter från en mängd olika institutioner, inte minst de som behöver en teoretisk fördjupning inför uppsatsen på magister eller masternivå. Kursen illustrerar hur teorier om genus, sexualitet och makt kan ge avtryck i olika performativa och teatrala händelser.

För frågor inkl aktuella scheman och litteraturlistor, kontakta studievägledaren Johanna Karlsson: Studievagledare@teater.su.se.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Masterprogrammet i estetiska vetenskaper

Programansvarig
Mårten Snickare
Telefon: 08-16 18 16
E-post: marten.snickare@arthistory.su.se

Studievägledare

Konstvetenskap

Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Litteraturvetenskap

Lin Engdahl
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Musikvetenskap 

Madeleine Modin
Rum: 313
Tel: 08-16 48 24
E-post: studievagledare@music.su.se

Besök efter överenskommelse via mejl.

Teatervetenskap

Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube