Idéhistoria erbjuder kurser som täcker de flesta aspekter av livet. Vi har kurser i allmän idéhistoria på såväl hel- som halvfart. Dessa kurser ger (när de omfattar 30 hp) behörighet till Idéhistoria II där studiet fördjupas med såväl källtextläsning som uppsatsskrivande. Vår kandidatkurs rymmer teoretiska aspekter på idéhistorien, en tematisk fördjupning och möjlighet till en egen smärre forskningsuppgift i form av ett examensarbete.

Vi utvecklar nya kurser och vårt kursutbud skiftar från termin till termin. Grundläggande behörighet gäller för de flesta kurser på grundnivå och vissa kurser har öppna föreläsningar.