För frågor om studier på avancerad nivå kontakta studierektor Annika Berg, annika.berg@idehist.su.se.

Både master- och magisterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildningen i idéhistoria. För frågor om forskarutbildningen kontakta studierektor Victoria Fareld, victoria.fareld@idehist.su.se.