Du får insikt i hur människors tankar om liv och död, rätt och fel, tidens gång, vetenskap och religion, kropp och själ, manligt och kvinnligt, natur och kultur, och politik och samhälle kan spåras i långa och ibland motstridiga idétraditioner. Men också, och lika viktigt, hur dessa tankar har påverkats av omständigheter, samhällsförhållanden och debatter i specifika historiska sammanhang.

Att studera idéhistoria ger dig historiska perspektiv på vår tids mest brännande diskussioner och dominerande världsbilder. Det ger dig även viktiga verktyg för att analysera samtiden – och reflektera över framtiden.

Arbetsmarknad

Studenter som har läst idéhistoria arbetar inom en rad olika områden. De kan arbeta som journalister och skribenter, på förlag eller bibliotek, på muséer och arkiv, och inom andra delar av kultur- och mediesektorn. De kan arbeta i den ideella sektorn, med utbildning och folkbildning, och på statliga myndigheter och departement. Ämnets bildningskaraktär gör det också användbart som breddningsämne för dig som är exempelvis medicinare, naturvetare eller teknolog.