Sista ansökningsdag: 15 oktober för att påbörja utbildningen den 1 februari.
Underlag för annonsen ska vara fakultetskansliet tillhanda senast mitten av augusti.

Sista ansökningsdag: 15 april för att påbörja utbildningen den 1 september.
Underlag för annonsen ska vara fakultetskansliet tillhanda senast mitten av februari.

Ledigkungörelser annonseras senast en månad före sista ansökningsdag. Utannonsering sker nationellt och, där så är lämpligt, internationellt.

Antagning av doktorand med annan studiefinansiering

Antagning till utbildning på forskarnivå med annan studiefinansiering än doktorandanställning beslutas av dekanus på delegation av fakultetsnämnden. Av
  Handläggningsordning antagning av doktorand med annan studiefinansiering (99 Kb)  framgår vilket underlag fakultetsnämnden behöver för att fatta beslut om antagning.

Licenciatexamen

Antagning till utbildning på forskarnivå som ska avslutas med licenciatexamen beslutas av dekanus på delegation av fakultetsnämnden. Anhållan från institutionsstyrelsen skickas till utbildning@hum.su.se