Regelverk och beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut

Regelverk och beslut

Universitetets verksamhet styrs i första hand av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Internt inom universitetet fattas också beslut om hur verksamheten ska bedrivas och lokala regler för detta. Sådana beslut kan fattas bland annat i universitetsstyrelsen, fakultetsnämnden och institutionsstyrelsen, samt av rektor, dekanus och prefekter.

SU-logga, mörkblå

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattas av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningsschefen.

Kontakt

Kanslichef
Henric Hertzman
Telefon: 08-162415
E-post: kanslichef@hum.su.se

Controller 
Maria Gärdelöv
Telefon: 08-16 66 53
E-post: controller@hum.su.se

Personalhandläggare
Charlotte Fowler
Telefon: 08- 16 29 03
E-post: rekrytering@hum.su.se

Kenneth Hjalmarsson
Telefon: 08-16 21 30
E-post: rekrytering@hum.su.se

Utbildningsledare
Peter Bretschneider
Telefon: 08-16 25 45
E-post: peter.bretschneider@su.se

Utredare
Åsa Johnson
Telefon: 08- 16 22 88
E-post: asa.johnson@su.se

Danijela Krajisnik 
Telefon: 08-16 22 85
E-post: danijela.krajisnik@su.se

Utbildningssamordnare
Nathalie Björling
Telefon: 08-16 18 22
E-post: nathalie.bjorling@su