Regelverk och beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut

Regelverk och beslut

Universitetets verksamhet styrs i första hand av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Internt inom universitetet fattas också beslut om hur verksamheten ska bedrivas och lokala regler för detta. Sådana beslut kan fattas bland annat i universitetsstyrelsen, fakultetsnämnden och institutionsstyrelsen, samt av rektor, dekanus och prefekter.

SU-logga, mörkblå

Regelboken

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattas av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningsschefen.

Kontakt

Tf Kanslichef
Catharina Sitte Durling
Telefon: 08-16 25 40
E-post: Catharina Sitte Durling

Controller 
Maria Gärdelöv
Telefon: 08-16 66 53
E-post: controller@hum.su.se

Personalhandläggare
Charlotte Fowler
Telefon: 08- 16 29 03
E-post: rekrytering@hum.su.se

Kenneth Hjalmarsson
Telefon: 08-16 21 30
E-post: rekrytering@hum.su.se

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 45
E-post: utbildning@hum.su.se

Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se

Utredare
Åsa Johnson
Telefon: 08- 16 25 54
E-post: utbildning@hum.su.se

Danijela Krajisnik 
Telefon: 08-16 22 85
E-post: utbildning@hum.su.se