Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 14 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar drygt 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Sommarskola i digital humaniora i Oxford

Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora? Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora. Ansök senast den 20 februari.

Dekanbloggen
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen