Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
SU

Veckans disputation: Beatrice Zuaro

Beatrice Zuaro vid Engelska institutionen försvarar sin avhandling "English-medium Instruction in the Italian context. Policies, practices, and discourses of internationalization" den 28 januari kl. 13. Disputationen går att följa via Zoom.  

SU

Tvärvetenskaplig utbildningssatsning om hållbarhet

Kursen "Critiques and Practices of Sustainability in Chilean-Swedish Ecocultures" (7,5 HP) är ett samarbete mellan Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet och en rad olika lärosäten. Kursen riktar sig till forskarstuderande i Sverige och Chile. 

d

Anslag från Vetenskapsrådet till flera institutioner vid Humanistiska fakulteten

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Vid Stockholms universitet har 18 forskare beviljats projektmedel, sammanlagt rör det sig om drygt 73 miljoner. 11 av de 18 anslagen är till forskare inom humaniora.

corona puff

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 14 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar drygt 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Dekanbloggen
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen