Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 14 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar drygt 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

BP

Bildningspodden blir Anekdot - nytt digitalt bildningsmagasin

Nu lanseras Anekdot – det digitala bildningsmagasinet. En redaktionell satsning i syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Bakom initiativet står Bildningspodden, Stockholms universitet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Valresultat för fyllnadsval till Humanistiska fakultetsnämnden

Fyllnadsvalet till Humanistiska fakultetsnämnden är nu genomfört och en ordinarie ledamot och en suppleant är invalda för resterande del av nämndens mandatperiod.

Maktens och kulturens Stockholm

För hundra år sedan fick Stockholm sin första professor i historia. Historiska institutionen firar detta med en föreläsningsserie i ABF-huset på Sveavägen.

Karin Helander ny ständig sekreterare för Kungl. Vitterhetsakademien

Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, är ny ständig sekreterare för Kungliga Vitterhetsakademien.

Bildningspodden

Bildningspodden – En podcast för vetgiriga

I Bildningspodden kan du varannan vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk.

Dekanbloggen
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen