Humanistiska fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
Elisabteh Wåghäll Nivre

Dekanbloggen

"I början av året trodde vi att det var pandemin som skulle prägla våra liv också under 2022. Många ställde in sig på ytterligare en termin online, med alltför få kontakter med kollegor och studenter bortom datorskärmen. Tack och lov blev det inte riktigt så." Humanistiska fakultetens dekan Elisabeth Wåghäll Nivre bloggar på Dekanblgogen.  

Carina Rech avhandling omslag

Konstvetare får Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation

Konstvetaren Carina Rech får Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation för sin avhandling Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.

Image

Nu öppnar anmälan till Mentorsprogrammet 2022

Hösten 2023 startar Mentorsprogrammet på nytt. Satsningen vid Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer. Ansök senast den 15 juni.

Info

Lättare navigering och omskrivet innehåll på su.se/forskare och su.se/researchers

Projektet för att samla, utveckla och tillgängliggöra innehållet för forskare vid Stockholms universitet på de centrala interna webbplatserna är snart i mål.

Välkommen till Humanistiska fakulteten!

Humanistiska fakulteten består av 14 institutioner, centrum och institut. Vi ger utbildning och bedriver forskning i sammanlagt omkring 50 olika ämnen. Här studerar drygt 10 000 studenter och vi har nästan 1000 anställda. Detta gör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet till den största humanistiska fakulteten i Sverige!

Dekanbloggen
Puff möteskalendarium
Humanistiska fakultetens forskarskola puff

Sök kurser och program

Sök kurser och program Till utbildningskatalogen