Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2018
Tisdag 23 januari, kl 13.30-ca 15. OBS! Under internat, Görvälns slott, Järfälla
Tisdag 6 mars, kl 13-15
Tisdag 24 april, kl 13-15
Tisdag 12 juni, kl 13-15

Höstterminen 2018

Tisdag 11 september, kl 13-15
Tisdag 16 oktober, kl 13-15
Tisdag 13 november, kl 13-15
Onsdag 12 december, kl 13-15

Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2018
Måndag 15 januari, kl 9-10.30
Måndag 26 februari, kl 9-10.30
Måndag 16 april, kl 9-10.30
Fredag 1 juni, kl 9-10.30

------------------------------------

Prefektmöten

Vårterminen 2018
Torsdag 1 februari, kl 13-15
Torsdag 15 mars, kl 13-15
Torsdag 26 april, kl 13-15
Torsdag 31 maj, kl 13-15


Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2018
Torsdag 1 februari, kl 10-12
Torsdag 22 mars, kl 10-12
Torsdag 26 april, kl 10-12
Torsdag 24 maj, kl 10-12

Lokal: Kungstenen, Aula Magna, Frescati.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Peter Bretschneider

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2018
Torsdag 15 februari, kl 9-11
Torsdag 3 maj, kl 9-11

Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Peter Bretschneider

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2018

Onsdag 14 februari, kl 9-11
Onsdag 18 april, kl 9-11
Tisdag 22 maj, kl 13-15

Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas med e-post ca en vecka före mötet.
Kontaktperson: Nathalie Björling

-----------------------------------------

Prefektråd

Vårterminen 2018

Torsdag 18 januari, kl 13-14.30
Torsdag 1 mars, kl 13-14.30
Torsdag 19 april, kl 13-14.30
Torsdag 7 juni, kl 13-14.30

Lokal:  Gula villan, Frescati

Kallelse och information skickas med e-post närmaste tisdag före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp