Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2020
Tisdag 8 september, 13-15, mötet äger rum via Zoom
Tisdag 13 oktober, 13-15, mötet äger rum via Zoom
Tisdag 10 november, 13-15, mötet äger rum via Zoom
Tisdag 15 december, 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Vårterminen 2021
Tisdag 26 januari, kl 13-15 (mötet äger rum vid Humanistiska fakultetsnämndens internat 26-27 januari)
Tisdag 16 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 27 april, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 8 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2020
Måndag 31 augusti, kl 13-14.30, mötet äger rum via Zoom
Måndag 5 oktober, kl 10.15-11.45,mötet äger rum via Zoom.
Måndag 2 november, kl 10.15-11.45, mötet äger rum via Zoom
Måndag 7 december, kl 10.15-11.45, mötet äger rum via Zoom.

Vårterminen 2021
Måndag 18 januari, kl 10.30-12.00
Måndag 8 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 19 april, kl 10.30-12.00
Måndag 31 maj, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2020

Torsdag 3 december, kl 13-15, Minerva, Gula villan

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2020
Torsdag 24 september, kl 10-12, mötet äger rum via Zoom
Torsdag 29 oktober, kl 10-12, mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 3 december, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Vårterminen 2021
Torsdag 4 februari, kl 10-12, Spelbomskan, Aula Magna
Torsdag 25 mars, kl 10-12, Bersmannen, Aula Magna
Torsdag 6 maj, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2020
Torsdag 1 oktober, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom
Torsdag 26 november, kl 10-12, mötet äger rum via Zoom.

Vårterminen 2021
Torsdag 11 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 22 april, kl 10-12, Gula villan, Minerva.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2020
Onsdag 7 oktober 2020, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
onsdag 2 december 2020, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.

Vårterminen 2021
Onsdag 24 februari, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 21 april, kl 13-15, Gula villan, Minerva

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2020

Torsdag 5 november, kl 13-15. Via mötesverktyget Zoom.

Torsdag 10 december, kl 13-15, Spelbomskan, Aula Magna

Vårterminen 2021

Torsdag 21 januari, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 11 mars, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 22 april, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Torsdag 3 juni, kl 13-15 Bergsmannen, Aula Magna

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2020
Onsdag 2 september, Grodan
Onsdag 9 september, Ugglan
Onsdag 7 oktober, Ugglan
Onsdag 4 november
Onsdag 25 november, Grodan

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2020
Torsdag 3 september, Ugglan
Fredag 25 september, Ugglan
Torsdag 22 oktober, Ugglan
Torsdag 19 november, Ugglan
Torsdag 17 december, Ugglan

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Höstterminen 2020

Torsdag 1 oktober, kl 13-15, Ugglan

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson