Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2020
Tisdag 4 februari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
OBS! Extrainsatt möte:Torsdag 27 februari, kl 10-11.30, Minerva, Gula villan
Tisdag 17 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna MÖTET INSTÄLLT
Tisdag 28 april, Via Zoom.
OBS! Onsdag 3 juni, kl 13-15, Lokal meddelas senare.

Höstterminen 2020
Tisdag 8 september, 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 13 oktober, 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 10 november, 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 15 december, 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2020
Tisdag 28 januari, kl 09.00-10.30
Extra förmöte: Tisdag 18 februari, kl 9-10.30.
Måndag 9 mars, kl 10.30-12.00 MÖTET INSTÄLLT
Måndag 20 april, kl 10.30-12.00
Måndag 25 maj, kl 10.30-12.00

Höstterminen 2020
Måndag 31 augusti, kl 13-14.30
Måndag 5 oktober, kl 10.15-11.45
Måndag 2 november, kl 10.15-11.45
Måndag 7 december, kl 10.15-11.45

------------------------------------

Prefektmöten

Vårterminen 2020
Onsdag 4 mars, kl 13-15
Torsdag 2 april, kl 13-15
Onsdag 13 maj, kl 13-15

Höstterminen 2020
Torsdag 17 september, kl 13-15
Torsdag 29 oktober, kl 13-15
Torsdag 3 december, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2020
Torsdag 6 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 26 mars, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende. Genomförs via Zoom.

Höstterminen 2020
Torsdag 24 september, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 29 oktober, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 3 december, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Mattias Larsson

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2020
Torsdag 13 februari, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 23 april, kl 10-12, Via Zoom.
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende. Genomförs via Zoom.

Höstterminen 2020
Torsdag 1 oktober, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 26 november, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2020
Onsdag 12 februari, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 25 mars, kl 13-15, Gula villan, Minerva
Onsdag 6 maj, kl 13-15.30, Föreläsning/workshop med Jakob Carlander om att möta människor med rättshaveristiskt beteende. Genomförs via Zoom.

Höstterminen 2020
Onsdag 7 oktober 2020, kl 13-15, Minerva, Gula villan
onsdag 2 december 2020, kl 13-15, Minerva, Gula villan
 

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Vårterminen 2020
Torsdag 30 januari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 12 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Onsdag 22 april, kl 13-15, Via Zoom.
Torsdag 28 maj, kl 13-15, Via Zoom.

Höstterminen 2020
3 september 13-15, Kungstenen, Aula Magna
8 oktober 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
5 november 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
10 december 13-15, Spelbomskan, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Vårterminen 2020
Onsdag 29 januari, Ugglan
Onsdag 12 februari, Ugglan
Onsdag 11 mars, Ugglan
Onsdag 29 april, Ugglan
Onsdag 27 maj
Onsdag 10 juni, Ugglan

Höstterminen 2020
Onsdag 2 september, Grodan
Onsdag 7 oktober, Ugglan
Onsdag 4 november
Onsdag 25 november, Grodan

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Vårterminen 2020
Torsdag 23 januari, Ugglan
Torsdag 20 februari, Ugglan
Torsdag 19 mars, Ugglan
Torsdag 16 april, Ugglan
Torsdag 4 juni, Ugglan

Höstterminen 2020
Torsdag 3 september, Ugglan
Fredag 25 september, Ugglan
Torsdag 22 oktober, Ugglan
Torsdag 19 november, Ugglan
Torsdag 17 december, Ugglan

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Vårterminen 2020
10 februari, kl. 10-12
4 maj, kl. 10-12

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktpersoner: Mattias Larsson och Sandra Persson