Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2018
Tisdag 11 september, kl 13-15, Minerva, Gula villan
Tisdag 16 oktober, kl 13-15, Minerva, Gula villan
Tisdag 13 november, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Onsdag 12 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Vårterminen 2019
Tisdag 5 februari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 12 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 9 april, kl 13-15, Kungstenen , Aula Magna
Tisdag 4 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2018
Måndag 3 september, kl 9.30-11.00
Måndag 8 oktober, kl 10.30-12.00
Måndag 5 november, kl 10.30-12.00
Måndag 3 december, kl 10.30-12.00

Vårterminen 2019
Måndag 28 januari, kl 10.30-12.00
Måndag 4 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 1 april, kl 10.30-12.00
Måndag 27 maj, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2018
Torsdag 30 augusti, kl 13-15
Torsdag 27 september, kl 13-15
Torsdag 1 november, kl 13-15
Torsdag 13 december, kl 13-15

Vårterminen 2019
Torsdag 14 februari, kl 13-15
Torsdag 28 mars, kl 13-15
Torsdag 2 maj, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2018
Torsdag 20 september, kl 10-12
Torsdag 25 oktober, kl 10-12 OBS! Lokal: Mimer, Aula Magna
Torsdag 22 november, kl 10-12

Lokal: Kungstenen, Aula Magna, Frescati.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Danijela Krajisnik och Åsa Johnson

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2018
Torsdag 27 september, kl 9-11, Minerva, Gula villan
Torsdag 29 november kl 9-11.30, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Ulrika Nilsson

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2018
Onsdag 19 september, kl 13-15
Onsdag 31 oktober, kl 13-15
Onsdag 28 november, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2018
Torsdag 6 september, kl 13-15, Minerva, Gula villan
Torsdag 11 oktober, kl 13-15, Minerva, Gula villan
Torsdag 8 november, kl 13-15, Spelbomskan, Aula Magna
Torsdag 22 november (Budgetinformation), kl 13-15, Spelbomskan, Aula Magna
Torsdag 6 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Vårterminen 2019
Torsdag 31 januari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 7 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 4 april, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 29 maj, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post närmaste tisdag före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp