Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2019
Tisdag 5 februari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 12 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 11 april, kl 13-15, Kungstenen , Aula Magna
Tisdag 4 juni, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Höstterminen 2019
Tisdag 10 september (extern heldagskonferens)
Tisdag 15 oktober , kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 12 november, kl 13-15, Kungstenan, Aula Magna
Onsdag 11 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2019
Måndag 28 januari, kl 10.30-12.00
Måndag 4 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 1 april, kl 10.30-12.00
Måndag 27 maj, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Vårterminen 2019
Torsdag 14 februari, kl 13-15
Torsdag 28 mars, kl 13-15
Torsdag 2 maj, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2019
Torsdag 31 januari, kl 10-12 Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 14 mars, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 9 maj, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Danijela Krajisnik och Åsa Johnson

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2019
Torsdag 14 februari, kl 10-12. Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 25 april, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Ulrika Nilsson

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2019
Onsdag 13 februari, kl 9-11
Onsdag 3 april, kl 13-15
onsdag 15 maj, kl 9-11

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2018
Vårterminen 2019
Torsdag 31 januari, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 7 mars, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 4 april, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Onsdag 29 maj, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post närmaste tisdag före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp