Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2019
Tisdag 10 september (kl 13-14.30 vid extern heldagskonferens)
Tisdag 15 oktober , kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 12 november, kl 13-15, Kungstenan, Aula Magna
Onsdag 11 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2019

Måndag 2 september, kl 10.30-12.00
Måndag 7 oktober, kl 10.30-12.00
Måndag 4 november, kl 10.30-12.00
Måndag 2 december, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2019
Torsdag 26 september, kl 13-15
Torsdag 24 oktober, kl 13-15
Torsdag 28 november, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2019
Torsdag 3 oktober, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna
Onsdag 6 november, kl10-12, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Wallenberglaboratoriet
Torsdag 5 december, kl 10-12, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Danijela Krajisnik och Åsa Johnson

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2019
Torsdag 26 september, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 7 november, kl 10-12, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Ulrika Nilsson

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2019
Onsdag 25 september, kl 13-15
Onsdag 30 oktober, kl 13-15
Onsdag 4 december, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2019
Torsdag 5 september, kl 13-15, rum 334, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Torsdag 10 oktober, kl 12.30-14.30 rum B479, Romanska och klassiska institutionen
Torsdag 7 november, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 21 novmber, kl 13-15, Spelbomskan, Aula Magna (Budgetinfo)
Torsdag 5 december, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp