Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2021
Tisdag 31 augusti, kl 13-15 (vid internat, Vår gård, Saltsjöbaden)
Tisdag 12 oktober, kl 13-15, inställt.
Tisdag 9 november, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 14 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2021

Måndag 23 augusti, kl 10.30-12.00
Fredag 1 oktober, kl 10.00-11.30
Måndag 1 november, kl 10.30-12.00
Måndag 6 december, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2021
Onsdag 29 september, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 24 november, kl 13-15 (lokal meddelas senare).

Dekanus chefsmöten med prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte.

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2021

Torsdag 23 september, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 28 oktober, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 2 december, kl 10-12

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2021

Torsdag 30 september kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 18 november, kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2021
Onsdag 6 oktober, kl 13-15 Mötet äger rum via Zoom
onsdag 10 november, kl 13-15. Mötet äger rum via Zoom.

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Sandra Eriksson

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2021
Torsdag 26 augusti, kl 13-15, Mötet äger rum via Zoom
Torsdag 7 oktober, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 4 november, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 9 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Höstterminen 2021
25 augusti
6 oktober
3 november
1 december

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Höstterminen 2021
2 september
30 september
29 oktober
25 november
16 december

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Höstterminen 2021
Tider kommer snart.

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson