Humanistiska fakultetsnämnden

Höstterminen 2018

Tisdag 11 september, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 16 oktober, kl 13-15, Minerva, Gula villan
Tisdag 13 november, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Onsdag 12 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Höstterminen 2018
Måndag 3 september, kl 9.30-11.00
Måndag 8 oktober, kl 10.30-12.00
Måndag 5 november, kl 10.30-12.00
Måndag 3 december, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Höstterminen 2018
Torsdag 30 augusti, kl 13-15
Torsdag 27 september, kl 13-15
Torsdag 1 november, kl 13-15
Torsdag 13 december, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Höstterminen 2018
Torsdag 20 september, kl 10-12
Torsdag 25 oktober, kl 10-12
Torsdag 22 november, kl 10-12

Lokal: Kungstenen, Aula Magna, Frescati.

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Peter Bretschneider

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Höstterminen 2018

Torsdag 27 september, kl 9-11
Torsdag 29 november kl 9-11

Lokal: Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Ulrika Nilsson

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Höstterminen 2018

Onsdag 19 september, kl 13-15
Onsdag 31 oktober, kl 13-15
Onsdag 28 november, kl 13-15

Lokal: Minerva, Gula villan, Frescati

Kallelse och mer information skickas med e-post ca en vecka före mötet.
Kontaktperson: Yliali Asp

-----------------------------------------

Prefektråd

Höstterminen 2018

Torsdag 6 september, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 11 oktober, kl 13-15, Minerva, Gula villan
Torsdag 8 november, kl 13-15, Bergsmannen, Aula Magna
Torsdag 22 november (Budgetinformation), kl 13-15, Spelbomskan, Aula Magna
Torsdag 6 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Kallelse och information skickas med e-post närmaste tisdag före möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp