Humanistiska fakultetsnämnden

Vårterminen 2021
Tisdag 26 januari, kl 13-15 (mötet äger rum via Zoom under Humanistiska fakultetsnämndens konferens)
Tisdag 16 mars, kl 13-15, Mötet äger rum via Zoom.
Tisdag 27 april, kl 13-15, Mötet äger rum via Zoom.
Tisdag 8 juni, kl 13-15, Mötet äger rum via Zoom.

Höstterminen 2021
Tisdag 31 augusti, kl 13-15 (vid internat, Vår gård, Saltsjöbaden)
Tisdag 12 oktober, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 9 november, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Tisdag 14 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna


Kallelse och möteshandlingar skickas ut med e-post en vecka före respektive möte. Ev. förhinder anmäls till fakultetssekreteraren Yliali Asp
------------------------------------

Förmöten inför nämnd

Vårterminen 2021
Måndag 18 januari, kl 10.30-12.00
Måndag 8 mars, kl 10.30-12.00
Måndag 19 april, kl 10.30-12.00
Måndag 31 maj, kl 10.30-12.00

Höstterminen 2021
Måndag 23 augusti, kl 10.30-12.00
Fredag 1 oktober, kl 10.00-11.30
Måndag 1 november, kl 10.30-12.00
Måndag 6 december, kl 10.30-12.00

------------------------------------

Prefektmöten

Vårterminen 2021
Onsdag 17 februari, kl 13-15, mötet ger rum via Zoom.
Onsdag 12 maj, kl 13-15. möte äger rum via Zoom.

Höstterminen 2021
Onsdag 29 september, kl 13-15 (lokal meddelas senare).
Onsdag 24 november, kl 13-15 (lokal meddelas senare).

Dekanus chefsmöten med prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte.

--------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vårterminen 2021
Torsdag 4 februari, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 25 mars, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 6 maj, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.

Höstterminen 2021
Torsdag 23 september, kl 10-12
Torsdag 28 oktober, kl 10-12
Torsdag 2 december, kl 10-12

Kallelse och dagordning skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Sandra Persson och Yliali Asp

-----------------------------------------

Studierektorsmöten, utbildning på forskarnivå

Vårterminen 2021
Torsdag 11 februari, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 22 april, kl 10-12, Mötet äger rum via Zoom.

Höstterminen 2021
Torsdag 30 septemberm kl 10-12. Mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 18 november, kl 10-12.

Kallelse och mer information skickas ut med e-post cirka en vecka före respektive möte. Kontaktpersoner: Ulrika Nilsson och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Studievägledarmöten

Vårterminen 2021
Onsdag 24 februari, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Onsdag 21 april, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.

Höstterminen 2021
Onsdag 6 oktober, kl 13-15
onsdag 17 november, kl 13-15

Kallelse och mer information skickas med e-post ca två veckor före mötet.
Kontaktpersoner: Yliali Asp och Johanna Lindholm

-----------------------------------------

Prefektråd

Vårterminen 2021
Torsdag 21 januari, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 11 mars, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 22 april, kl 13-15, mötet äger rum via Zoom.
Torsdag 3 juni, kl 13-15 mötet äger rum via Zoom.

Höstterminen 2021
Torsdag 26 augusti, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 7 oktober, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 4 november, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna
Torsdag 9 december, kl 13-15, Kungstenen, Aula Magna

Informationsmöten för prefekterna. Kallelse kommer ca en vecka före respektive möte. Kontaktperson: Felicia Markus

-----------------------------------------

Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna

Vårterminen 2021
20 januari
17 februari
24 mars
21 april
12 maj
2 juni

Höstterminen 2021
25 augusti
6 oktober
3 november
1 december

Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska institutionerna

Vårterminen 2021
12 februari
18 mars
15 april
27 maj
10 juni

Höstterminen 2021
2 september
30 september
29 oktober
25 november
16 december

Mötestider för lärarförslagsnämnderna; ca 9-16. Kallelse och dagordning skickas ut ca en vecka före respektive möte.

Kontaktpersoner: Kenneth Hjalmarsson och Charlotte Fowler

-----------------------------------------

Arbetsgruppen för utbildning- och kvalitetsfrågor vid Humanstiska fakulteten (HUGO)

Vårterminen 2021
Tider kommer snart.

Kallelse och information skickas med e-post en vecka före möte. Kontaktperson: Sandra Persson