Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Utlysning och antagning

  • Doktorandrekrytering Lediga platser utlyses alltid när institutionen samtidigt erbjuder en doktorandanställning som studiefinansiering. Doktorandanställningen kan av institutionen finansieras med anslagsmedel eller projektmedel från extern finansiär, alternativt av annat lärosäte.
  • Avtal och överenskommelser Vid samarbeten inom utbildning på forskarnivå som rör en individuell doktorand ska avtal alltid upprättas.

Studieplaner

  • Allmän studieplan För varje ämne som anordnar utbildning på forskarnivå ska det finnas en allmän studieplan. Beslut om att fastställa allmän studieplan fattas av fakultetsnämnden.
  • Individuell studieplan För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år.
  • Uppföljning av individuella studieplaner Institutionsstyrelsen ansvarar för att individuell studieplan (ISP) upprättas för samtliga doktorander och följs upp minst en gång årligen i enlighet med fakultetens riktlinjer och Humanvetenskapliga områdets anvisningar.

Kontakt

Utbildningsledare
Ulrika Nilsson
Telefon: 08-16 25 54
E-post: utbildning@hum.su.se

Handläggare
Johanna Lindholm
Telefon: 08-16 22 85
E-post:utbildning@hum.su.se

Mattias Larsson
Telefon: 08-16 22 88
E-post: utbildning@hum.su.se

Yliali Asp
Telefon: 08-16 25 14
E-post: utbildning@hum.su.se 

Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: utbildning@hum.su.se 

Revidering av riktlinjer pågår

Just nu pågår ett större kartläggningsarbete med Humanistiska fakultetens styrdokument för utbildning på forskarnivå med anledning av att universitetets centrala styrdokument för utbildning på forskarnivå Antagningsordning för utbildning på forskarnivå och Regler för utbildning och examination på forskarnivå fastställdes efter revidering tidigare i år. Fakultetsnämnden kommer under 2019 att successivt fastställa reviderade styrdokument.

Kontakta utbildning@hum.su.se för frågor