Lärarförslagsnämnd för de historisk-filosofiska institutionerna

Sammansättning

Ordförande: vicedekan professor Barbro Blehr
Vice ordförande: professor Jonas Olson
Övriga ledamöter: professor Mats Burström, professor Helena Bodin samt en studentrepresentant och fackliga företrädare.
Gruppsuppleanter: Biträdande lektor Marie Ulväng, professor Anna Dahlgren samt universitetslektor Ketil Thorgersen (tjänstledig vt-23).

Lärarförslagsnämnd för de språkvetenskapliga institutionerna

Sammansättning

Ordförande: vicedekan professor Stefan Helgesson
Vice ordförande: professor Fanny Forsberg Lundell
Övriga ledamöter: professor Christina Hedman, professor Elie Wardini, samt en studeranderepresentant och fackliga företrädare
Gruppsuppleanter: universitetslektor professor Charlotta Seiler Brylla, universitetslektor Tove Gerholm och universitetslektor Karolina Wirdenäs.