Lärarförslagsnämnd för de historisk-filosofiska institutionerna

Sammansättning

Ordförande: vicedekanus, professor Barbro Belhr

Vice ordförande: universitetslektor Elina Druker

Övriga ledamöter: professor Anna Dahlgren, professor Jonas Olson, professor Jens Ljunggren samt två studeranderepresentanter och fackliga företrädare.

Suppleanter: professor Mats Burström, professor Kristina Riegert, universitetslektor Ketil Thorgersen och universitetslektor Louise Wallenberg.

Lärarförslagsnämnd för de språkvetenskapliga institutionerna

Sammansättning

Orförande: vicedekanus professor Ken Benson

Vice ordförande: professor Cecilia Falk

Övriga ledamöter: professor Denis Searby, professor Christina Hedman, professor Charlotta Seiler Brylla samt två studeranderepresentanter och fackliga företrädare.

Suppleanter: professor Stefan Helgesson, professor Elie Wardini, docent Tove Gerholm och docent Karolina Wirdenäs.