Universitetslärarutbildning 2 (UL2) är steg två i grundläggande behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare vid SU. Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier (7,5 hp). För att gå kursen behöver du ha gått Universitetslärarutbildning 1 eller motsvarande. Du väljer inriktning på UL2-kursen utifrån ditt ämnesområde/fakultet eller utifrån önskat fördjupningsområde.

Kurserna ges på antingen svenska eller engelska, men flera av kurserna är tvåspråkiga – där kan du välja vilket språk du föredrar att tala och skriva. Kursutbudet varierar mellan terminerna.

UL2 kurser

Universitetslärarutbildning 2 Hum/Sam för lärare inom det Humanvetenskapliga området

Språk: svenska

Du är universitetslärare inom det Humanvetenskapliga området. Här fördjupar du din förståelse för hur högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning och teoribildning kan användas och omsättas i undervisnings- och kursutvecklingspraktik inom ramen för det egna ämnet.

Kursstart våren 2024: 20 februari

Universitetslärarutbildning 2 Bas 4,5 hp

Språk: tvåspråkig, svenska/engelska

UL2 Bas är grunden i en flexiblare variant av fortsättningskursen UL2 och motsvarar tre veckors studier (4,5 hp). Kursen kräver att den genomförs parallellt med, eller i sekvens med, ytterligare en valfri högskolepedagogisk kursmodul (motsvarande 3 hp). Kursen riktar sig till alla universitetslärare oavsett ämnsområde. Du lär dig mer om undervisning och lärande och fördjupar dig i en högskolepedagogisk fråga.

Kursstart hösten 2023: 12 september

Kursstart våren 2024: 22 januari

Professional development course 2 Teaching and Learning in the Human Science Academic Area

Language: English

The course is aimed for teachers within the humanities and social sciences. During the course you are given the opportunity to research a topic within teaching and learning related to one of the three themes of the course: critical thinking, formative assessment, and supervision of undergraduate theses.

Kursstart hösten 2023: 12 oktober

Ingen kursstart våren 2024

Universitetslärarutbildning 2 Naturvetenskap

Språk: tvåspråkig, svenska/engelska

Du är disputerad universitetslärare inom det naturvetenskapliga området. Här fördjupar du din kompetens som lärare inom biologi, fysik, geografi, kemi, matematik eller liknande områden. Kursen präglas av ämnesdidaktik, vi använder forskning och teori som rör ditt naturvetenskapliga ämne och jobbar med det i anslutning till din praktiska lärargärning.

Kursstart hösten 2023: 26 september

Ingen kursstart våren 2024

Universitetslärarutbildning 2 för dig som undervisar inom juridik

Språk: svenska

Du undervisar inom juridikens område och vill utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Kursen innehåller bland annat studentaktivering, återkoppling/formativ bedömning, handledning av examensarbete och konstruktiv samordning

Kursstart hösten 2023: 9 november

Ingen kursstart våren 2024

Universitetslärarutbildning 2 Kompetensutveckling för lärarutbildare

Språk: svenska

Du är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare och forskare i lärarutbildning. Här undersöker vi också lärarutbildarens professionella identitet, värderingar och relation till samhället.

Kursstart hösten 2023: 31 augusti

Ingen kursstart våren 2024

Universitetslärarutbildning 2 Digitala kompetenser för undervisning

Språk: svenska

Kursen vänder sig till alla lärare inom Stockholms universitet oavsett fakultetstillhörighet. Här undersöker vi hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt. Hur du använder digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation?

Ingen kursstart planerad, läs mer om kursen här