Fördjupningskurser

Bygg vidare på din pedagogiska kompetens

Du vill lära mer om ett pedagogiskt ämne som intresserar dig. Med en genomförd UL1-kurs eller motsvarande i ryggen väljer du fritt bland våra kortare fördjupningskurser (de motsvarar 3 hp). Utbud och inriktning av kurserna varierar mellan terminerna. Du går en fördjupningskurs antingen som fristående eller i kombination med UL2 basmodul (motsvarande 4,5 hp). Det är en av dessa kurser i kombination av UL2 basmodul som tillsammans motsvarar en "hel" UL2-kurs (motsvarande 7,5 hp)
 

Science education and gender

Smiling students, heads close around a sience experiment

Learn how gender intersects with science practices and the teaching and learning of science. Teachers from all disciplinary areas are welcome. Kursstart vt24.

Kursanalys & kursutveckling

Analys och kursdesign. Foto: Ingmarie Andersson/SU

Du (eller tillsammans med kollegor) väljer en kurs att utveckla — gör en plan för arbetet och presenterar för kollegorna i kursen. Kursstart vt24.

Bidra till hållbar utveckling genom din undervisning

Studenter. Foto: Jens Olof Lasthein

Utveckla din undervisning och fördjupa din kompetens i förhållande till perspektiven, lärande och utbildning för hållbar utveckling. Kursstart vt24.

Digitala kompetenser för undervisning

Hur kan digital informationsteknik i undervisningen öka studenters lärande och motivation? Digitala lösningar som stödjer lärande i högre utbildning. Ges hösten 2023.

Pedagogisk relationskompetens

Lärare i undervisningssituation. Studenter runt ett bord.

Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerande samspel. Ges hösten 2023.

Video i dina kurser

Jonas Collin i inspelningsstudio. Foto: CeUL

Bli riktigt bra på att göra videofilmer. Du lär dig hela processen från koncept till manus till inspelning, redigering och publicering. Kursstart vt24.

Moving feedback forward

Student och lärare. Foto: Ingmarie Andersson/SU

Learn more about formative assessment and feedback processes and how to design new theory and evidence informed practices. Kursstart vt24.

Akademisk litteracitetsutveckling

Studenter i läsesal

Här utvecklar du ditt kunnande och din praktik för att på bästa sätt stötta dina studenters akademiska läsande och skrivande. Ges hösten 2023.

Inclusive teaching in higher education

Händer i en ring

How to ensure your teaching provides opportunities for all your students, whatever their circumstances, to enjoy the fullest possible learning experience. Ges hösten 2023.

Flera kurser att läsa inom ramen för Stockholm trio

Stockholms vy. Stockholm trio. Foto: SU:s mediabank

Du har också möjlighet att ta del av ett "smörgåsbord" av fortsättningskurser vid KI och KTH, utan kostnad och i mån av plats.

Äppelblom

Redo för nästa steg?

15 oktober öppnar anmälan till vårens kurser.

Kontakt med kurskoordinator

Välkommen att kontakta vår kurskoordinator för att få svar på frågor eller rådgivning kring val av kurs.

E-mejl: ceul@su.se

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Vi arbetar mot SUHF:s nationella mål för högskolepedagogisk utbildning

CeUL:s kurser baseras på de nationella mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som är framtagna av Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Vilken kurs ska jag läsa?

Samlad studieinformation för dig som funderar på vilken kurs du bör läsa och hur du utvecklas och växer i ditt akademiska lärarskap.

Vårt utbildningsteam

CeUL:s kursteam

Vi utvecklar och koordinerar kurser, workshoppar och andra event för universitetets lärare, detta med ett genuint intresse för undervisning och lärande.