Steg ett i grundläggande högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Här får du grunderna för undervisning och lärande, och utrymme att diskutera hur det är att vara lärare vid just SU. Du behöver inte ha någon tidigare undervisningserfarenhet eller högskolepedagogisk utbildning för att gå kursen som vänder sig till alla lärare, oavsett fakultetstillhörighet. Universitetslärarutbildning 1 (UL1) är behörighetsgivande för läraranställning vid SU. 

Kursen ges som svensk- och engelskspråkig, med samma grundinnehåll och lärandemål. Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier (7,5 hp).

Om du längre fram vill bygga på dina pedagogiska meriter läser du kursen Universitetslärarutbildning 2 (UL2) med inriktning mot ditt eget ämnesområde/fakultet eller utifrån önskat fördjupningsområde.

Universitetslärarutbildning 1

Språk: svenska

En kurs som vänder sig till alla lärare vid universitetet oavsett fakultetstillhörighet. Kursen stödjer din högskolepedagogiska kompetensutveckling genom att erbjuda en pedagogisk plattform för professionell dialog och reflektion kring universitetslärarrollens förutsättningar och möjligheter i relation till undervisning och lärande.

Kursstart hösten 2023: 5 september omgång 1, campus

Kursstart hösten 2023: 23 oktober omgång 2, online

Kursstart våren 2024: 12 mars, campus

Professional development course 1 Teaching and Learning

Språk: Engelska (Bilingual)

The course aims at supporting the professional development of teachers from all disciplinary areas at Stockholm University. This course seeks to provide colleagues at the university with a platform for academic development with a specific focus on the challenges and possibilities facing university teachers of today.

Kursstart hösten 2023: 29 augusti

Kursstart våren 2024:22 januari omgång 1, campus

Kursstart våren 2024: 3 april omgång 2, online