Välkommen till en kompetensutvecklande kurs om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är kursen för?

Du är universitetslärare och har tidigare högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp med i bagaget. Du har genomfört eller planerar att genomföra ett pedagogiskt utvecklingsprojekt och vill nu relatera till befintlig aktuell högskolepedagogisk forskning inom området för projektet. 

Efter kursen kan du

Efter avslutad kurs kan du länka till högskolepedagogisk forskning i samband med att du argumenterar för upplägget av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.

Innehåll och upplägg

Kursen bygger på principen om självstyrt lärande, där du som deltagare arbetar i egen takt med kursens olika steg på kursens sida i lärplattformen Athena. Du får hjälp av en handledare att söka relevant litteratur att fungera som utgångspunkt för en diskuterande text kring ditt projekt. Det finns två möjligheter när det gäller kursens omfattning, antingen fokuserar du på steg 1─5 eller steg 1─7. Kursen motsvarar 3 hp (steg 1─5) och 4,5 hp (steg 1─7).

Följande steg ingår i kursen:

  • Steg 1. Problemformulering - vad vill/ ville jag undersöka/ utveckla?
  • Steg 2. Sökning av relevant litteratur - vad har andra gjort, med vilket resultat?
  • Steg 3. Identifiering av begrepp och/ eller verktyg - hur kan man förstå och belysa problemet?
  • Steg 4. Bakgrund och design
  • Steg 5. Implementeringsplan
  • Steg 6. Utvärdering av projektet
  • Steg 7. Diskussion av (utvärderings)resultaten i relation till litteraturen
  • Steg 8. Dela med dig av ditt resultat

Kursstart: Du kan börja när du vill under terminstid eftersom kursen ges löpande.

Plats: Kursen är en webbaserad självstudiekurs i Athena.

Inlämning och bedömning

Kursen har ett inlämningstillfälle varje termin: 25 maj respektive 25 november.

Det slutgiltiga resultatet av kursen presenteras av deltagaren som en text bestående av 4─6 000 ord inklusive referenser. Texten lämnas in och bedöms i relation till specifika kriterier. När du har stämt av med din handledare att din text är klar att examineras laddar du upp den i Athena samt skickar den till ceul@su.se.

Under förutsättning att  du lämnar in din text vid ovan nämnda inlämningstillfällen blir den bedömd inom tre veckor. Det är också möjligt att skicka in din text för bedömning vid något annat tillfälle under terminen. Då gäller längre bedömnings- och handläggningstider.

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har fått godkänt på de olika uppgifterna i kursen.

Anmälan

Skicka in dina tankar och ideér för ditt pedagogiskt utvecklingsprojekt per mejl till: ceul@su.se   så ger vi dig tillgång till kursens Athena-sida. Där kan du läsa mer om kursens olika steg innan du påbörjar ditt arbete.