En skannad kopia på signerad ISP mejlas till Humanistiska fakultetskansliet (isp.humfak@su.se) när institutionsstyrelsen beslutat om fastställande. För att underlagen ska vara sökbara och kunna användas i uppföljningssyfte ska ett (1) mejl skickas per doktorand, och uppgift om doktorandens namn, forskarämne samt ISPens giltighetsperiod anges i ärendemeningen i mejlet:

           Exempel: Hanna Andersson, konstvetenskap, 2016-05-26 – 2017-05-25

Övergripande regler för invidivuella studieplaner återfinns i följande styrdokument: