Institutioner

Engelska institutionen
Hemsida: www.english.su.se

Prefekt: Ingrid Almqvist
Hus E, Södra huset, plan 8
Tel: 08-16 35 91
prefekt@english.su.se

Filosofiska institutionen
Hemsida: www.philosophy.su.se

Prefekt: Björn Eriksson
Hus D, Södra huset, plan 5, 7, 8
prefekt@philosophy.su.se

Historiska institutionen
Hemsida: www.historia.su.se

Prefekt: Jens Ljunggren
Södra huset, Hus D, plan 8, 9
Tel: 08-16 36 64
prefekt@historia.su.se

Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur
Hemsida: www.archaeology.su.se

Prefekt: Kerstin Lidén
Wallenberglaboratoriet,
Lilla Frescativägen 7
Tel: 08-16 29 48
prefekten@ark.su.se

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Hemsida: www.su.se/asia

Prefekt: Alberto Tiscornia
Kräftriket, hus 4,
Roslagsvägen 101:4
Tel: 08-16 49 29
prefekt.asien@su.se

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Hemsida: www.erg.su.se

Prefekt: Annika Olsson
Hus E, Södra huset, plan 6, 7
Tel: 08-674 73 08
prefekt@erg.su.se

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Hemsida: www.su.se/hsd

Prefekt: Inger Eriksson
Svante Arrhenius väg 20 A
Tel: 08-16 29 32
prefekt@hsd.su.se

Institutionen för kultur och estetik 
Hemsida: www.su.se/ike

Prefekt: Inga Sanner
Frescativägen 24 E
Tel: 08-16 34 05
prefekt.ike@su.se

Institutionen för lingvistik
Hemsida: www.ling.su.se

Prefekt: Francisco Lacerda
Hus C, Södra huset, plan 2, 3
Tel: 08-16 23 41
prefekt@ling.su.se

Institutionen för mediestudier
Hemsida: www.ims.su.se

Prefekt: John Sundholm
Filmhuset samt Karlavägen 104
Tel: 08-16 11 30
prefekt@ims.su.se

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Hemsida: www.su.se/slabafinety

Prefekt: Tora Hedin
Hus E, Södra huset, plan 4, 9
Tel: 08-16 43 83
prefekt.slabafinety@su.se

Institutionen för språkdidaktik
Hemsida: www.isd.su.se

Prefekt: Anna Chryssafis
Hus E, Södra huset, plan 9
Tel: 08-12 07 6787
prefekt@isd.su.se

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Hemsida: www.su.se/svefler

Prefekt: Gunlög Sundberg
Hus D, Södra huset, plan 3-6
Tel: 08-16 43 20
prefekt.svefler@su.se
Romanska och klassiska institutionen
Hemsida: http://www.su.se/romklass
Prefekt:Laura Alvarez Lopez
Hus B, plan 4 och 5, Hus C, plan 5
Tel: 08- 16 14 61
prefekt.romklass@su.se

 

Centrum och institut

Centrum för tvåspråkighetsforskning
Hemsida: www.biling.su.se
Föreståndare: Caroline Kerfoot
Hus D, Södra huset, plan 3-6
Tel: 08-16 15 06
caroline.kerfoot@biling.su.se
Institutet för Turkietstudier
Hemsida: www.suits.su.se

Föreståndare: Paul Levin
Kräftriket, hus 4,
Roslagsvägen 101:4
Tel: 08-16 43 56
paul.t.levin@suits.su.se

Latinamerikainstitutet
Hemsida: www.lai.su.se
Föreståndare: Andrés Rivarola
Hus B och C Södra huset, plan 5
Tel: 08-674 71 19
andres.rivarola@lai.su.se
Tolk- och översättarinstitutet
Hemsida: www.tolk.su.se
Föreståndare: Jan Pedersen
Hus D, Södra huset, plan 3-6
Tel: 08-16 29 27
jan.pedersen@su.se