Avancerad nivå

Masterprogram i dansvetenskap 120 hp

Det tvååriga masterprogrammet ges i samarbete med Köpenhamns Universitet och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Programmet omfattar bland annat fördjupningsstudier i dansanalys och danshistoria, dansantropologi och etnologi, kulturteori med fokus på studier av kroppen samt en uppsats om 30 högskolepoäng. Undervisning bedrivs på engelska och de nordiska språken.

Programmets uppläggning

Det nordiska masterprogrammet i dansvetenskap startar varje hösttermin och är tvåårigt. Varje termin läser du en intensivkurs om 15 hp i vid något av universiteten som ingår i programmet.

De studenter som antas för att starta under år med ojämn slutsiffra läser kurserna i följande ordning:

Termin

 Period 1 Period 2
Termin 1 (HT) Dansanalys, 15 hp vid NTNU, Trondheim Individuella kurser om totalt 15 hp i Stockholm
Termin 2 (VT) Dans och kulturteori, 15 hp vid Stockholms universitet Individuella kurser om totalt 15 hp i Stockholm
Termin 3 (HT) Arbete med masteruppsatsen Danshistoria, 15 hp vid Köpenhamns universitet
Termin 4 (VT) Arbete med masteruppsatsen, framläggning och opposition Dansantropologi, 15 hp vid NTNU, Trondheim eller annat partneruniversitet


De studenter som antas för att starta under år med jämn slutsiffra läser kurserna i följande ordning:

Termin

 Period 1 Period 2
Termin 1 (HT) Danshistoria, 15 hp vid Köpenhamns universitet Individuella kurser om totalt 15 hp i Stockholm
Termin 2 (VT) Dansantropologi, 15 hp vid NTNU, Trondheim eller annat partneruniversitet Individuella kurser om totalt 15 hp i Stockholm
Termin 3 (HT) Arbete med masteruppsatsen Dansanalys, 15 hp vid NTNU, Trondheim
Termin 4 (VT) Arbete med masteruppsatsen, framläggning och opposition Dans och kulturteori, 15 hp vid Stockholms universitet


Kurserna på våra nordiska samarbetsuniversitet är intensivkurser om en veckas studier på respektive universitet och övrig tid ägnas åt ett självständigt arbete. Observera att du måste bekosta resa och uppehälle själv under dessa veckor.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Telefontider:

Tisdagar och onsdagar, 13.30-15.30

Besökstiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Studievägledare, teatervetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Studievägledningen nås via e-post

Studierektor, teatervetenskap
Rebecca Brinch
Rum: C302
Tel: 08-16 33 23
E-post: rebecca.brinch@teater.su.se