Humanistiska fakultetetens valberedning presenterar sitt förslag till dekanat samt ledamöter till fakultetsnämnden för mandatperioden 2018-2020. Valberedningen består av följande ledamöter: professor Staffan Carlshamre, Filosofiska institutionen (ordförande), universitetslektor Gunlög Sundberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet, universitetslektor Bo Persson, Historiska institutionen, universitetslektor Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik, professor Maaret Koskinen, Institutionen för mediestudier och fakultetskanslichef Henric Hertzman (sekreterare). Valberedningen föreslår följande personer:

Dekaner

 • Dekanus: professor Elisabeth Wåghäll-Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 • Prodekanus: professor Hans Hayden, Institutionen för kultur och estetik
 • Vicedekanus för språkämnena: professor Ken Benson, Romanska och klassiska institutionen
 • Vicedekanus för de historisk-filosofiska ämnena: professor Barbro Blehr, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Lärarrepresentanter från språkämnena

 • Universitetslektor Fanny Forsberg-Lundell, Romanska och klassiska institutionen
 • Professor Mattias Heldner, Institutionen för lingvistik
 • Professor Stefan Helgesson, Engelska institutionen

Gruppsuppleanter från språkämnena

 • Professor Irmy Schweiger, Institutionen för Asien-, Mellanöstern-, och Turkietstudier
 • Universitetslektor Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 • Universitetslektor Elisabeth Zetterholm, Institutionen för språkdidaktik

Lärarrepresentanter från de historisk-filosofiska ämnena

 • Universitetslektor Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier
 • Universitetslektor Annika Olsson, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
 • Professor Johnny Wijk, Historiska institutionen

Gruppsuppleanter från de historisk-filosofiska ämnena

 • Universitetslektor Erik Angner, Filosofiska institutionen
 • Professor Mats Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
 • Professor Thomas Götselius, Institutionen för kultur och estetik

Extern ledamot

 • Överintendent Magnus Hagberg, chef för Statens försvarshistoriska museer

Inga motnomineringar har inkommit under den fria nomineringsperioden.

Valprocessen på fakultetsnivå ser ut som följer:

13-27 sep nomineringsperiod
28 sep tillkännagivande av eventuella motnomineringar
5-12 okt valets genomförande
13 okt tillkännagivande av valresultat
24 okt MBL
26 okt beslut av rektor om dekaner och prodekaner för samtliga fakulteter samt vicerektor för det naturvetenskapliga området