CeUL ger ut flera olika rapporter om olika ämnen inom undervisning och lärande. Våra rapporter kommer främst i digital form.

Rapporter om pedagogiska ambassadörsprojekt

Här redovisas pedagogiska ambassadörsprojekt som bedrivits vid Stockholms universitets olika institutioner. Projektet med pedagogiska ambassdörer har initierats av och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning sedan 2015. Ett pedagogiskt ambassdörsprojekt löper vanligtvis under ett år. Rapporterna från pedagogiska ambassdörsprojekten kommer att läggas upp på webben varteftersom de blir klara.

 

UPC-rapporter

UPC-rapporter är framtagna vid Universitetspedagogiskt centrum under perioden 2003-2012. Här hittar du också utvecklingsarbeten från kursen Universitetspedagogik 3 (UP 3).

 

PU-rapporter

PU-rapporter är skriva under perioden 1974-2003 då den högskolepedagogiska utvecklingsverksamheten hette Enheten för pedagogisk utveckling.

Endast en del av dessa rapporter finns i PDF-format och du hittar dem under just PU-rapporter. Här hittar du också en lista över samtliga PU-rapporter som har publicerats vid Enheten för pedagogisk utveckling.

 

Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning