Texter

 • Publicera en fördjupande text eller studie om undervisning och lärande i CeUL:s Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning

  Denna rapportserie innehåller rapporter och fördjupande texter som skrivits av universitetslärare vid Stockholms universitet och som fokuserar ämnen som bedömts vara av vidare intresse för universitetslärare av någon av CeUL:s kurslärare eller examinator.

  Är du intresserad? Börja med att ta del av vad som redan ligger i rapportserien på https://su.figshare.com/TLHEreports. För att publicera i rapportserien måste du bjudas in av en av CeUL:s kursledare och sedan vara i kontakt med en av våra TLHE redaktörer Lena Geijer och Cormac McGrath. Här finns instruktionen för hur du registrerar dig som författare när du har bjudits in. 

 • TLHE-instruktion Registrering Författare

 • Publicera dig i en nationell eller internationell tidskrift

Digitala produkter

Designmönster

 • I Stockholms universitets öppna databas finns också Öppna pedagogiska designmönster som är utvecklade i samarbete med Centrum för universitetslärarutbildning vid SU. Syftet är att öka kunskap om hur digitala lärplattformar kan integreras i det pedagogiska arbetet. De flesta resurser som publiceras här relaterar till lärplattformen Athena som är utvecklad av Itslearning (itslearning.com) för Stockholms universitet. Här hittar du den mall som används för att beskriva ett designmönster. Är du intresserad av att bidra, följ instruktionen i bifogat dokument (presentationstexter till objekt), fyll i mallen, och kontakta Ola Knutsson, ola.knutsson@dsv.su.se. 
  Presentationstexter till objekt
  Publicera din design i Athena eller Zoom i Designmönster: https://su.figshare.com/DesignPatterns