Hur påverkas studenternas motivation? Vad innebär akademiskt lärarskap? Hur arbetar man med omvänt klassrum? Det här är exempel på frågor som tas upp i programmen. Varje program tar sin utgångspunkt i en vetenskaplig artikel som är relevant för programmets tema, ofta med författaren som gäst hos programledare professor Klara Bolander Laksov. Dessutom intervjuas lärare och studenter från Stockholms universitet som utgångspunkt för diskussionen.

Pedagogeeks produceras av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Vi som gör programmen vill inspirera och stödja utveckling av undervisning i högre utbildning. Våra webb-TV/podd-program utgår från användarnas behov och finns fritt tillgängliga under lång tid. Genom CeUL:s webb-TV/podd kan du som är universitetslärare ta del av andra lärares tips och erfarenheter och fördjupade diskussioner om pedagogiska frågor när du vill – där du vill!

Pedagogeeks programlista