Hur uppnås landsbygdsutveckling? Värsldsbankens of MSTs strategier och möjliga konsekvenser i Rio Grande do Sul, Brasilien
Matilda Baraibar, Stockholms universitet
STCHLM_PAPERS_Baraibar (626 Kb)

State and Predominant Socioeconomic Actors: The Asymmetric “Pesification” in Argentina, 2001-2002
Dolores Calvo Gomez, University of Gothenburg
STCHLM_PAPERS_Calvo (409 Kb)

Folkligt deltagande och den nya, lokala politiken: En jämförande studie av dialogprocesserna i Peru 1996-2006, under Fujimoris auktoritära regim och under demokratiseringsprocessen
Maria-Therese Gustafsson, Stockholms universitet
STCHLM_PAPERS_Gustafsson (523 Kb)

Den ecuadorianska indianrörelsen - från mobilisering till politisk institutionalisering
Maria-Therese Gustafsson, Stockholms universitet
STCHLM_PAPERS_Master_Gustafsson (611 Kb)

Modelación de la inversión en Centroamérica y la República Dominicana
José R. Sanchez-Fung, Kingston University, London, UK
STCHLM_PAPERS_Sánchez (140 Kb)

The Role of South-South Cooperation in Present Brazilian Foreign Policy: Actors, Interests and Functions
Dana de la Fontaine and Jurek Seifert
STCHLM_PAPERS_dana et al. (147 Kb)