• Vill du bli en bättre talare?
  • Vill du bli effektivare i dina studier?
  • Vill du ha undervisning i det akademiska skrivandet?
  • Vill du ha förslag på hur du kan förbättra dina texter?
  • Vill du veta hur du undviker plagiering?

Då är Studie- och språkverkstaden platsen för dig. Det är kostnadsfritt och du får komma flera gånger.

Till Studie- och språkverkstaden.