Alla studenter som ämnar göra tentamen ska anmäla sig via "mina studier" på Mitt universitet

Anmälan till omtentamen för kurs som givits tidigare än innevarande termin skall sändas in per e-post till expedition.ike@su.se senast tre vardagar innan tentamen äger rum. Ange namn, personnummer, kursnamn och provmoment, termin och om uppgift finns, lärare vid det tillfälle du gick kursen.