Humanistiska Föreningen är en religiöst och politiskt obunden förening för humaniorastudenter samt för personer intresserade av de humanistiska vetenskaperna, deras utveckling och fortlevnad. HumF grundades 1914 och håller till på Gula villan på Frescati campus, Stockholms universitet. De har cirka 4000 medlemmar per termin.

Bli medlem

De söker alltid nya studenter som vill engagera sig i föreningen. Både studenter som vill stå i baren, laga mat, hjälpa till på evenemang och studenter som vill sitta i styrelsen. För mer information mejla till styrelsen@humf.su.se.

För att delta måste du vara medlem, det är lätt att ordna och kostar 125 kronor per termin. Bli medlem: humf.su.se/medlem.

Mer information om Humanistiska Föreningen och deras evenemang

Hemsida: humf.su.se
Facebook: facebook.com/HumanistiskaForeningen
Instagram: @humanistiskaforeningensu