Om du skulle behöva ändra uppgifter som e-post, adress eller namn måste du göra detta själv genom att logga in i Ladok. Du loggar in med ditt universitetskonto här.