Stockholmskarta ur Nordisk familjebok.
Stockholmskarta ur Nordisk familjebok.

Denna kurs behandlar Stockholm som motiv i svensk litteratur, från Carl Michael Bellmans epistlar, via Carl Jonas Love Almqvists, Hjalmar Söderbergs, Elin Wägners och Karin Boyes romaner fram till samtida deckare och poesi.

Från Haga till miljonprogramsförort

Den undersöker hur litteraturen deltar i skapandet av huvudstaden, alltifrån 1700-talets Haga till 1900-talets miljonprogramsförort. Kursen förhåller sig såväl kronologiskt som tematiskt till skönlitteraturen och diskuterar staden som estetiskt fenomen samt hur dess olika funktioner skiftat genom tiderna.

Den lästa litteraturen kopplas genomgående till aktuella teorier om urban modernitet och hur staden konstrueras litterärt.

Kvällstid på halvfart

Kursen ges på grundnivå, på kvällstid/halvfart med start under terminens andra halva.

Vid frågor om kursen, kontakta gärna kursansvarig lärare Lydia Wistisen, lydia.wistisen@littvet.su.se.

Examinator, vårterminen 2020

Lydia Wistisen

Mer information

Läs mer om att läsa litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.

ANSÖK HÄR