Avancerad nivå

Litteraturvetenskap på avancerad nivå

Du som har en kandidatexamen inom litteraturvetenskap (eller kandidatexamen inom språk med kandidatuppsats inom litteraturvetenskap) är behörig att läsa på avancerad nivå i litteraturvetenskap. Merparten av våra studenter på avancerad nivå läser vårt 2-åriga masterprogram, som utmynnar i en masteruppsats och en masterexamen. Du har också möjlighet att läsa någon av våra kurser på avancerad nivå som fristående kurs (dock ej de examensgivande uppsatskurserna). Om du läst enstaka kurs på avancerad nivå kan denna ofta räknas in i en masterexamen om du senare bestämmer dig för att gå masterprogrammet.    

Att läsa på avancerad nivå innebär större utmaningar än på grundnivå. Du får större möjlighet att specialisera dig inom ett smalare område. Avancerade studier innehåller också ett större mått av självständigt arbete. Du övas i att bedriva litteraturvetenskaplig forskning. Väljer du att läsa masterprogrammet är du efter slutförda studier behörig att söka till forskarutbildningar inom litteraturvetenskap.

En hög med böcker där den översta är öppnad. Foto: Erika Tasnadi / Mostphotos

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp

Är ditt mål att arbeta med litteratur och kultur? Vill du fördjupa dina insikter i litteratur och litteraturvetenskap? Det tvååriga Masterprogrammet i litteraturvetenskap ger dig djuplodande teoretiska och historiska kunskaper, liksom möjligheten att skaffa dig praktiska erfarenheter av yrken där litteraturen står i centrum.

Demonstration i London på 70-talet. Foto: Press Association\UIG, via Britannica Image Quest

Masterprogram i Kritiska studier, 120 hp

Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och samtidigt fördjupa dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska studier. Det ges i samverkan mellan ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap.

Valbara kurser inom Masterprogrammet i litteraturvetenskap, Allmän och svensk, HT20

kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Telefontider:

Tisdagar och onsdagar, 13.30-15.30

Besökstiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Studievägledning, litteraturvetenskap
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Telefontider:

Tisdagar 10.30-11.30
Torsdagar 13-14

Studierektor, litteraturvetenskap

Per Anders Wiktorsson
Rum: 333
Tel: 08-16 43 70
E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen, litteraturvetenskap
Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se