Konstvetenskap

Konstvetenskap – från symbolik till källkritik

Behovet av att skapa bilder, gestalta idéer och forma miljöer har funnits i alla tider och kulturer. I ämnet konstvetenskap får du följa hur denna gestaltningsvilja har förändrats till form och innehåll från forntid till samtid.

Att studera konstvetenskap innebär att vara mitt i ett levande och dynamiskt kulturliv. Undervisningen arbetar aktivt med platsspecifika seminarier på utställningar och i offentliga rum. Studierna ger redskap att tolka och analysera omgivningen, från museiobjekt och mediala bilder till arkitektoniska miljöer och vardagens visuella uttryck.

En utbildning i konstvetenskap ger dig relevant kunskap för många arbeten inom kultursektorn och visuell kommunikation, såsom curator, intendent, museivärd eller antikvarie.

Konstvetenskap på grundnivå

Institutionen för kultur och estetik ger kurser i konstvetenskap på grundnivå, vilket avser grundkurser, fortsättningskurser och kandidatkurs.

Konstvetenskap på avancerad nivå

Institutionen för kultur och estetik ger fem olika masterprogram på avancerad nivå i ämnena konstvetenskap, kulturarvsstudier och curating. Det finns också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen. Det finns dessutom ett antal kurser att läsa som fristående för dig som är behörig att läsa konstvetenskap på avancerad nivå.

Nyfiken på utbyte vid ett annat universitet i Norden?

Vad leder studierna till?

Här möter du studenter som har läst konstvetenskap hos oss. De arbetar i dag till exempel som konstspecialist och museichef.

kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Telefontider:

Tisdagar och onsdagar, 13.30-15.30

Besökstiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Studievägledare, konstvetenskap
Richard Carlsén
Rum: 255
E-post: richard.carlsen@su.se

Studievägledning ges via e-post.

Administrativ studierektor, konstvetenskap
Nina Engholm
Rum: 344
Telefon: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

Pedagogisk studierektor, konstvetenskap
Andrea Kollnitz
E-post: andrea.kollnitz@arthistory.su.se