Bokomslagen av P.O. Enquists Legionärerna, Ester Blenda Nordströms En piga bland pigor, Sara Lidmans

Bokomslagen av P.O. Enquists Legionärerna, Ester Blenda Nordströms En piga bland pigor, Sara Lidmans Gruva. Bilder från Norsteds förlag, Bakhåll, och Albert Bonniers Förlag.

Den här kursen undersöker olika dokumentära strömningar i svensk litteratur under 1900- och 2000-talet, från arbetarlitteraturen via dokumentarismen till dagens dokumentärlitteratur. Vi läser klassiska verk av bland andra Ivar Lo-Johansson, Ester Blenda Nordström, Barbro Alving, Stig Dagerman, Sara Lidman, P.O. Enquist, Jan Myrdal och Maja Ekelöf.

Dokumentärlitteraturens strategier

Mot denna bakgrund analyserar vi aktuella författare från 2000-talet, som exempelvis Elisabeth Åsbrink, och anknyter till dagens kritik och debatt om dokumentärlitteratur och litterär sakprosa. Målet är att ge förståelse för de strategier och begrepp som är verksamma i litteratur med dokumentära anspråk, och för hur den moderna svenska litteraturen sedan länge odlat intresset för fakta och dokument.

–Det sägs ofta att samtidslitteraturen genomgår en dokumentär våg, samtidigt som journalistiken öppet influeras av det litterära. Debatten om fake news betonar både behovet av konstnärligt perspektiv på verkligheten och faran med att perspektivet leder till sanningsrelativism. Men ofta saknas förståelse för hur förhållandet mellan verklighetsanspråk och litterär estetik egentligen ser ut, och för att den ”nya” dokumentärprosan faktiskt inte är så ny. Det här är en kurs som reder ut begreppen, säger Anna Jungstrand, lektor i litteraturvetenskap som har utvecklat kursen. 

Läs gärna mer om hur det är att läsa litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.

ANSÖK HÄR

Kontakt

Har du frågor om kursen eller litteraturvetenskap vid Stockholms universitet i stort, kontakta gärna vår studievägledare Emma Lennström, studievagledare@littvet.su.se