Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Idéhistoria som forskningsområde

Idéhistoria som forskningsområde

Idéhistoria vid Stockholms universitet är ett forskningsämne som präglas av påtaglig bredd men som bottnar i ett intresse för historisering.

Vi intresserar oss för hur det förflutna uppvisar tankar, handlingar, uttryck eller upplevelser som kan te sig konstiga för oss men som var meningsfulla där och då, och som måste förstås på sina egna historiska villkor. Historisering kan också betyda ett nuets historia – att spåra rötter och källflöden till våra egna övertygelser för att på så sätt resa kritiska frågor om våra försanthållanden. Många av de fenomen vi tar för självklara – som mänskliga rättigheter, idéer om smuts eller hur vi inrättar vårt familjeliv – har intressanta historier och visar stor variation över tid. Det som ofta tas för naturligt kan därför ses som historiskt och människoskapat. Historisering handlar alltså ibland om att förstå det förflutna som något alldeles annat, och ibland att förstå hur det förflutna talar till oss. Den idéhistoriska forskningen gräver ut mentala eller materiella strukturer för tanken och handlingen som kanske blivit osynliga men trots det är verksamma. 

Vid idéhistoria i Stockholm bedrivs forskning inom flera olika tematiska fält.

Filosofihistoria Politisk idéhistoria
Kulturhistoria  Miljöhumanistisk forskning
Mediehistorisk forskning Kunskapers historia

Metodiskt ägnar sig många av våra forskare åt diskursivt och meningsproducerande material. Vi är på olika sätt influerade av den kulturvetenskapliga impulsen att ord, språk, bilder och symboler intervenerar i och förflyttar världen. Även om texter är centrala finns det flera forskare som också intresserar sig för saker som ligger bortom eller bredvid språket: platser, kliniker, drogrus, en nationell dräkt eller en varg som talar genom att visa sig. 

Det som särpräglar idéhistoria jämfört med de andra ämnena på Institutionen för kultur och estetik är att disciplinen aldrig har haft ett objekt – konsten, litteraturen eller musiken – som vi studerar. Källmaterialen för idéhistoriska studier visar istället stor variation. Från dagspress och knastertorra protokoll till statliga utredningar, filosofiska skrifter, fotografier och skämtpress.

Den idéhistoriska forskningen är därför också tvärvetenskaplig: alla forskare i ämnet har samarbeten med en lång rad human och samhällsvetenskapliga discipliner både på och utanför Institutionen för kultur och estetik. Vår forskning befinner sig på en internationell humanvetenskaplig scen där olika fält – snarare än discipliner – reser och följer frågor och kunskapsproblem.

Kontakt

Forskare och doktorander i idéhistoria

Forskningsansvarig i idéhistoria

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Tel: 08-16 35 63
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
E-post: sonya.petersson@arthistory.su.se

Kommunikatör
Joanna Bong Lindström
Rum: 207, hus A i Manne Siegbahnhusen
Telefon: 08-16 35 37
E-post: joanna.lindstrom@su.se

Samordnande studierektor för forskarutbildningen
Victoria Fareld
Rum: 458, hus A i Manne Siegbahnhusen
E-post: victoria.fareld@idehist.su.se

Studierektor för idéhistoria
Victoria Fareld
Studierektor för konstvetenskap
Anna Bortolozzi
Studierektor för litteraturvetenskap
Carin Franzén
Studierektor för musikvetenskap
Johanna Ethnersson Pontara
Studierektor för teatervetenskap
Tiina Rosenberg

Administratör för ufo-samordning
Åsa Mäki
Rum: 413, hus C i Manne Siegbahnhusen
Tel: 08-674 71 47
E-post: asa.maki@su.se

Humanistiska fakultetens forskarskola
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube