Dessutom finns forskning om historiska former av vetande och kunnande, om encyklopedier och om kunskapsordningens historia sedan 1700-talet, men också om känslors betydelse för vetenskapligt arbete under 1800- och 1900-talen. Forskare på detta område arbetar i en väl etablerad idéhistorisk tradition av vetenskapshistoria, men detta studium har breddats under de senaste decennierna mot såväl medicinhistoria som humanvetenskapernas historia. 

Forskare vid institutionen

Annika Berg, Staffan Bergwik, Annelie Drakman, Linn Holmberg, Karolina Enquist Källgren, Isabelle Ståhl.

Forskningsprojekt

Joy in Science – the Function of Positive Emotions in Autobiographies by Nobel Laureates in Physics

Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1935