Det kan till exempel handla om mytens politiska potential inom feminismen. Det politiska behandlas som effekten av långa historiska linjer men också som avgörande för aktuell politisk debatt.

Forskare vid institutionen

Annika Berg, John Björkman, Elisabeth Cederbjörk, Karolina Enquist KällgrenVictoria Fareld, Adam Kjellgren, Jonas Thungren Lindbärg

Forskningsprojekt (listan under uppdatering)

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921