Relationen mellan människa och djur, liksom mellan människa och miljö står här i fokus, och forskningen sker på livaktiga internationella forskningsfält.

Forskare

Karin Dirke

Docent i idéhistoria som arbetar med ett forskningsprojekt om jakten och dess meningsskapande processer i historien.

Mer om hennes forskning och kontaktuppgifter

Karin Dirke

 

Adam Kjellgren

Doktorand som skriver avhandling om feministiska teortiker begreppsliggjort förhållandet mellan myt och politik.

Mer om hans forskning och kontaktuppgifter

Adam Kjellgren

 

Forskningsprojekt

Closing the gap
Utforskar hur teknologi förändrar relationerna mellan människor och djur. 

Bear and Human: facets of a multilayered relationship
Syftar till att kartlägga björnens kulturhistoria.

Horse and human - Mutual care
Undersöker relationen människa häst i 1900-talets svenska och finska hästkultur.

Literary and cultural human-animal studies – mapping the field in Northern Europe
En inventering av området human-animal studies i Norden och samlar texter från de nordiska länderna.